Question no 2

2.ข้อใดกล่าวถึงไมโครคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด ?

ก. ใช้งานพยากรณ์อากาศ

ข. ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน

ค. ใช้กับงานที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน

ง. ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

Advertisements

One thought on “Question no 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s